JAMY A NIJAMY = ZÁKAZY A PŘÍKAZY

Jama a Nijama jsou první dva z osmi stupňů Patanjaliho systému jógy z jeho díla Jógasútry. V dnešním článku je dopodrobna rozebereme a pokusíme se jim porozumět. Jóga totiž není pouhé cvičení, ale životní styl, kterému bychom se měli věnovat v celé jeho rozmanitosti a kráse. Mimo jiné také jejím základním „omezením a doporučením“ – jama a nijama.

1.a 2. stupeň z osmi

Patanjali, autor Jógasúter, taktéž považován za zakladatele jógy, prosazoval názor, že jóga znamená spojení individuálního a universálního bytí. Tento názor také vtiskl do svého díla Jógasútra, kde vysvětluje 8 odvětví jógy, závislých na stavu vědomí, které vedou k celkovému sjednocení. Jsou jimi již notoricky známé: jamy, nijamy, ásany, pránajám, pratjahár, dháraná, dhján a samádhi. V dnešním článku se budeme zabývat více prvními dvěma stupni, tedy jamy a nijamy, dříve překládané jako „zákazy a příkazy“, tvořící eticko-morální základy jógy. 

Jama: Mravní pravidla

Jama může být zjednodušeně přeložena jako „sebeovládání“. Tato etapa obsahuje 5 morálních zásad, které umožňují jedinci harmonický život v prostředí, ve kterém žije.

  1. Prvním z nich je AHIMSA, nenásilí. Ta je moje nejoblíbejnější. Vnitřně ji prožívám jako nadřezanou všem ostatním. Je to myšleno zejména jako neubližování (jak psychické, tak fyzické) svému okolí (lidem, zvířatům, přírodě,…). V dnešní době je součástí tohoto bodu vegetariánství, nenásilí vůči sobě sama, ale zároveň i „páchání dobra“. To znamená jednání a myšlení „ve jménu lásky a přátelství“.
  2. Druhá přichází na řadu SÁTJA, která vylučuje jakoukoli lež. Člověk by neměl klamat, ani se vyhýbat pravdě. Často však klameme i sami sebe, což zde hraje také významnou roli. Jak přiznat pravdu ostatním, když ji nepřiznáme ani sami sobě? Tento bod by se dal chápat i jako myšlenka, kdy slova i čin se musí shodovat. 
  3. ASTÉJA – nekradení, jak materiálních věcí, tak jakékoli kopírování děl, myšlenek nebo okrádání přírody a ekosystému (př. plýtvání vodou,…).
  4. Čtvrtým bodem je BRAHMAČARJA, která znamená zdrženlivost a uvážení požitků. Zejména se jedná o pohlavní čistotu a oproštění od chtíče v myšlenkách, slovech i činech. Nejde zde však o to, že by člověk dodržoval celibát. Jde o to, že jednání by mělo být uvědomělé a nemělo by se touto energií plýtvat a využívat ji.
  5. A posledním pátým bodem je APARIGRAHA. Jde o schopnost dělit se a odolávat chorobnému shromažďování věcí. Nemá to nic společného s finanční stránkou života ani nejde o to, rozdat všechno chudým. Jedinec by se měl také vyvarovat neúměrnému připisování významu, hmotným i nehmotným věcem. Nebýt lakomý a umět se dělit jak o materiální věci, tak o poznání, učení a myšlenky, je v dnešní době velkým uměním. Člověk, který splňuje všechna tato doporučení, si může udělat „fajfku“ u prvního z 8. stupňů Patanjaliho královské stezky jógou.

Nijama: Doporučení

Nijama znamená v překladu „zdrženlivost“. Je druhou z 8. etap Jógasútry, která zahrnuje 5 životních postojů, praktik a pravidel.

  1. ŠAUČA, je prvním z nich. Je myšlena jako vnější i vnitřní čistota. Samozřejmě se jedná o hygienu celého těla, ale i o vnitřní, která se odvíjí od stravy, čistotu prostředí, (prostory, ve kterých dennodenně fungujeme, a mezilidské vztahy) a čistota mysli.
  2. Druhou je SANTÓŠA, která znamená spokojenost. Obsahuje radost a přijetí vnějšího prostředí i individuální vnitřní reality.
  3. Třetí přichází na scénu TAPAS/ASKEZE, jakási morální disciplína. Člověk provádí všechny své činnosti svědomitě a na sto procent. Je to myšleno i pro jógu samotnou, jelikož jóga je každodenní součást života a životní styl. Celkové toto zapálení se pro něco vede k formě osvícení a vzplanutí vnitřního ohně.
  4. Čtvrtou fází je SVÁDHJÁJA = studium. Jedná se jak o běžné vzdělání, tak i nekončící studium a rozvoj všech možných zájmů a rozhledů. Např. v józe se jedná o celkové studium této filozofie a hlubšího poznání. Na druhou stranu jde i o poznávání sebe sama a o proces v hlavě každého jedince. Celkově jde o nekončící systém učení a praxe. 
  5. Pátým bodem je ÍŠVARAPRANIDHÁNA, neboli odevzdání se božství či uctívání vlastního boha/vyšší formy života. Neznamená to však příkaz k náboženství. Stačí věřit v nějakou vyšší formu energie, hmotné i nehmotné, ženské či mužské, lásky,… a vždy jednat s důvěrou, v to složenou. 

Dnes jsem vám představila první dva z osmi Patanjaliho stupňů Jógasúter, a to Jamu a Nijamu. Dozvěděli jsme se, že jsou to jakási doporučení, která jsou uložena v podvědomí člověka a pomáhají mu tvořit rozhodnutí a určovat směr, kterým se bude náš život ubírat. Jama jsou morální principy, praktikovány zejména v okolním světě a Nijama je pro změnu spíše vůči sobě samému. Tak už víte, jak vás mohou první dva stupně jógy obohatit?

Můžete si to vyzkoušet sami na sobě. Vyberte si na jeden týden jednu JAMU. Zkuste ji celou dobu praktikovat. Sledujte své myšlenky i prožitky. Buďte k sobě citliví a tolerantní. Do komentářů mi napište, jak se vám praktikovkání dařilo. 

Ahimsa, Káťa

Tagy:
Miluji život a jsem požitkář, užívám si každou chviličku. Nebylo tomu tak vždy. Před lety jsem věřila na tvrdou práci a život plný starostí. Až vlastní (ne)zdraví zastavilo můj úprk za … už ani nevím čím. Jóga se mi stala lékem, mámením, posláním, profesí. Fascinuje mě moudrost a samoléčebné schopnosti, kterými jsme všichni vybaveni. Jóga mi do života přinesla zdraví i radost. Obličejová jóga mě zbavila pigmentových skvrn. Hormonální jóga napravila (ne)plodnost a vnesla mír do duše. Cvičení po těhotné maminky mi pomáhá zvládat změny vlastního těla. Svým klientům předávám pohybem radostnou energii, cestu k životnímu elánu, k uzdravení, k sebelásce. Vedu semináře, píšu články, točím videa, tvořím online kurzy... Jsem autorkou Učebnice Omlazujících technik. Hrdá jsem na výsledky výcviku 21 dní pro krásu, který v krátkém čase omlazuje tváře o několik let. Ráda se o své poznání podělím i s vámi. Více o mém příběhu si počtěte v Učebnici Omlazujících technik.

Získejte zprávu o novém článku jako první

Nechcete se připravit o novinky na mém blogu? Nechejte mi zde svůj e-mail a jakmile se zde objeví nový článek, pošlu vám na něj odkaz.